Meixner

Június 11. - Tanévzáró demonstráció a Várkert Bazárnál

Hamarosan vége a magyar oktatás egyik legforrongóbb tanévének. Eljött az ideje az értékelésnek, a bizonyítványosztásnak. A Tanítanék Mozgalom ezért minden tanárt, diákot, szülőt, és az oktatás megújításáért, gyerekeink jövőjéért tenni kívánó magyar polgárt közös Tanévzáróra hív! Részletek


tanitanek.com

El a kezekkel a diákoktól! El a kezekkel a tiltakozó tanároktól!

A Tanítanék Mozgalom képviselői és a Civil Közoktatási Platform szervezetei akcióikat egyeztetve szervezik, és a közös akciókért együtt vállalják a felelősséget is. Visszautasítanak minden, az oktatás jobbítására törekvő mozgalomban résztvevő személy befeketítésére irányuló akciót. Bővebben
tanitanek.com

Esélyteremtés vagy Taigetosz? SNI gyermekek a közoktatásban

A sajátos nevelési igényű - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarral küzdő - gyermekek fejlesztése, oktatása nem biztosítja esélyüket a lehető legfüggetlenebb, leginkább kiteljesedett életre, a társadalmi beilleszkedésre. Bővebben
tanitanek.com

Június 11. - Tanévzáró demonstráció a Várkert Bazárnál

Hamarosan vége a magyar oktatás egyik legforrongóbb tanévének. Eljött az ideje az értékelésnek, a bizonyítványosztásnak. A Tanítanék Mozgalom ezért minden tanárt, diákot, szülőt, és az oktatás megújításáért, gyerekeink jövőjéért tenni kívánó magyar polgárt közös Tanévzáróra hív! Bővebben
tanitanek.com

Az alapítványi szakképzők kényszerállamosításáról

A kormány államosítási törekvéseinek újabb lépéseként az NGM ultimátum jellegű megállapodás-tervezettel kívánja az alapítványi és magán szakközépiskolákat az iskolák ingyenes átadására kényszeríteni. Bővebben

tanitanek.com

Tanítanék Tanévzáró június 11-én

2016. június 11-én, szombaton délután 3 órakor Budapesten, a Várkert Bazárnál újabb demonstráción várunk Benneteket! Mutassuk meg: nem kérünk ebből az oktatási rendszerből!
tanitanek.com

Esélyteremtés vagy Taigetosz? SNI gyermekek a közoktatásban

A sajátos nevelési igényű - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarral küzdő - gyermekek fejlesztése, oktatása nem biztosítja esélyüket a lehető legfüggetlenebb, leginkább kiteljesedett életre, a társadalmi beilleszkedésre.
tanitanek.com

Mi a baj a jövő évi költségvetéssel?

2017-ben tovább csökkenek az oktatási kiadások.Megmarad a kölcsöntankönyv, és tovább nehezítik az alternatív tantervek benyújtását, az alapítványi iskolák működését. Ráadásul a tervek és a tényleges költések jövőre sem lesznek köszönőviszonyban sem egymással.
tanitanek.com

Állítsák le a rombolást a szakképzésben!

A kormányzat folytatja a szakképzés átalakítását. A kor követelményeinek ellentmondva a múlt századi szakképzési rendszer visszaállítása a cél. A Kereskedelmi Kamara instrukciói alapján, egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeit figyelembe véve újabb tanulóktól veszik el a lehetőséget boldogulásra, és teszik tönkre hosszú távon a magyar gazdaságot.
tanitanek.com

A Tanítanék Mozgalom nyílt levele a közoktatás totális államosításáról

Önök totális államosítást terveznek a közoktatásban, mivel végre fel- és elismerték, hogy az iskolák kettős fenntartása megbukott. Az elmúlt években azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az állam nem jó gazdája az iskoláknak, s a KLIK bukott meg igazán!
tanitanek.com

Felhívás Kockás Körök alapítására

A Tanítanék Mozgalom minden – a céljaival egyetértő – pedagógust és iskolát arra kér, hogy alakítsák meg saját Kockás Köreiket.
tanitanek.com

A tankönyvrendelés véglegesítése - KÉRDÉSEK ÉS JELZÉSEK

A tankönyvrendelés terén teljes a káosz. Jelezzétek, ha jogsértést tapasztaltok! Küldjétek el kérdéseiteket, hogy továbbítsuk az illetékeseknek! Használjátok ki az utolsó napokat!
tanitanek.com

A CKP 12 pontja - magyarázatokkal ellátva

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A Civil Közoktatási Platform által a kormánytól követelt, haladék nélkül meghozandó intézkedések a közoktatás akut problémáinak orvoslására magyarázatokkal

KOCKÁSINFÓ 4.

A Tanítanék Mozgalom és a szakmai hátterét biztosító Civil Közoktatási Platform több hónapja küzd a magyar közoktatás megújításáért, sürgeti az oktatási rendszer jobbá tételét. Elképzeléseink és követeléseink egyik központi eleme az iskolai autonómia helyreállítása. Úgy tűnik azonban, az autonómia (és mindaz, amit jelent: szabadság, felelősségvállalás, döntési jogok) szitokszó a kormány számára. Részletek
2016.May.19

KOCKÁSINFÓ 3.

A Tanítanék Mozgalom újabb demonstrációt hirdetett! Részletek
2016.May.12

KOCKÁSINFÓ 2.

A Tanítanék Mozgalom és a Szakképzési Társaság a szakképzés tervezett átalakításáról tartott sajtótájékoztatót Részletek
2016.May.05

KOCKÁSINFÓ 1.

Tankönyvrendelés Részletek
2016.Apr.28

KockásInfó sajtótájékoztatók

A Tanítanék Mozgalom úgy döntött, hogy ezután a kormány aktuális tevékenységét figyelembe véve, és tekintettel az oktatási ügyek körüli egyre nagyobb fejetlenségre, rendszeresen tart majd sajtótájékoztatót, KockásInfó néven. Részletek
2016.Apr.27


Meixner

Meixneres felhívás

Alsó tagozaton ne legyenek tartós kölcsönkönyvek!

Csatlakozz Te is!


Történelem atlasz

A TTE felhívása

Aláírásgyűjtés az érettségin használható történelmi atlaszról

Csatlakozz Te is!


Herman Ottó Gimnázium

Hermanos tanárok nyílt levele

A Miskolci herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt levele

Csatlakozz Te is!


Zimándy nyilatkozat

Zimándy nyilatkozat

Általános iskolai tanárok nyilatkozata az önértékelésről

Csatlakozz Te is!


Hírek

KT ügyek

A Központi Közalkalmazotti Tanács létrejöttével kapcsolatos információk egy helyen

mutasd!

A CKP válasza az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2016. 03.03-i levelére

Miniszter úr, készen áll a 12 pont azonnali orvoslására és érdemi tárgyalásra? Mi készen állunk az azonnali egyeztetésre.

mutasd!

CKP 12 pontjára adott válaszlevél az EMMI-től

Az Önök által leírt kérdések, problémák természetesen előttünk is ismertek, azok egytől egyik szerepelnek a Köznevelési Kerekasztal valamelyik munkacsoportjának témái között.

mutasd!

A CKP 12 pontja - A 12 pont elé

Ezen intézkedések hosszas előkészítést nem igényelnek, hatásukra és következményeikre való tekintettel azonban életbevágó a jelentőségük.

mutasd!

A CKP 12 pontja - AZONNALI KÖVETELÉSEK

A Civil Közoktatási Platform által a kormánytól követelt, haladék nélkül meghozandó intézkedések a közoktatás akut problémáinak orvoslására

mutasd!

A CKP 12 pontja - Kísérőlevél az EMMI-nek

A Civil Közoktatási Platform által megfogalmazott, a közoktatás akut problémáit összefoglaló követelések, és a tárgyalási szándék kinyilvánítása.

mutasd!

SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK! - Az Oktatói Hálózat 5 pontos követelése

Az Oktatói Hálózat, csatlakozva a Civil Közoktatási Platformhoz 5 pontban fogalmazta meg követeléseit a felsőoktatással kapcsolatosan.

mutasd!

Történelemtanárok Egyletének nyilatkozata

A TTE is elutasítja a résztvételt az illegitimnek tekintett Köznevelési Kerekasztal munkacsoportjában

mutasd!

Fontosabb nyilatkozatok

Nyilatkozat a Kispesti Waldorf Isklola részéről

Együttérzésünket és támogatásunkat szeretnénk kifejezni a TANÍTANÉK mozgalom törekvései kapcsán

Kempelenes diákok az oktatásügyért

Buzdítunk minden magyar iskolát, hogy nyíltan álljanak ki az oktatási rendszer megreformálása mellett!

Súlyos problémák a szakközépiskolások szakmai érettségi vizsgájával kapcsolatban

A következő tanévben érettségiző szakközépiskolások nehéz helyzetbe kerültek az irányító szervek törvénysértő mulasztásai és irreális követelményei miatt.

A Történelemtanárok Egyletének felhívása

Követeljük, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azok, akik a jövőben fognak érettségizni!

A falusi kisiskolák ügye

Egy fontos téma: a kisiskolák ügye

A szakképzés gondjai

Az elmúlt évek oktatáspolitikai döntései, valamint a nem kellőképpen átgondolt jogszabályi változások nehéz helyzetbe hozták a szakképzés minden szereplőjét

Az Óvodapedagógiai Egyesület 8 pontos javaslata

Javasoljuk a 3 éves kortól való kötelező óvodáztatás – 5 éves korra való visszaállítását.

Budai Nagy Antal Gimnázium diákjainak nyílt levele

Minden diáknak adják meg a pihenés jogát, és a heti óraszám ne lehessen több harmincnál!

Gyógypedagógiai Segítők Alkalmi Összefogása

A XIV. kerületi KLIK vezetése inkompetenciára hivatkozva lesöpörte a problémát az asztalról, ahelyett, hogy munkáltatóként lobbi tevékenységbe fogott volna...

Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

Betelt a pohár a nyelviskoláknál is! Csatlakoznak a közoktatásban dolgozó pedagógusokhoz

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanárainak javaslatai

A magyar közoktatás, a felnövekvő generációk és a pedagógustársadalom érdekében kérjük és elvárjuk, hogy a jövőben minden reform csak széleskörű szakmai egyeztetés, valós hatástanulmány, tesztelés után és csakis felmenő rendszerben kerüljön bevezetésre!

Eötvös diákok a magyar oktatásügyért

...ne legyen korlátozva az előrehozott érettségik során választható tantárgyak száma. Kérjük, az érettségi rendszer és a követelmények változtatását csak a felmenő rendszerben hajtsák végre

Második levél a köznevelésben uralkodó állapotokról

A Herman Ottó és a Teleki Blanka Gimnázium 2. nyílt levele a oktatási rendszer működtetését érintő rendszerszintű hibákról

PSZ Nyugdíjas Tagozatának Intéző Bizottsága

Fontosnak tarjuk, hogy minél több tantestület - óvodától az egyetemig - a közszférában közvetve, vagy közvetlen érintettek, és a szülők is egyszerre ismerjék fel, hogy van más lehetséges oktatásirányítás is

A Semmelweis Ignác Szakképző Iskola szakképzést érintő javaslatai

... kezdődjön a problémákat őszintén feltáró és konstruktív párbeszéd a duális szakképzésről.

Szülők a változásért

...állítsák vissza az oktatási intézmények teljeskörű autonómiáját, így a pedagógiai program, a tanterv, a tankönyvválasztás, a pedagógusok kiválasztása és bérezése a pedagógusok, diákok és szülők közös döntése legyen.

A PSZ Miskolc Városi Szervezetének közleménye

Hogyan tovább?...azonnal kezdjenek tárgyalásokat a közoktatás döntéshozói a Közalkalmazotti Tanácsok, a szakszervezetek és szakmai szervezetek képviselőivel!

A Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének közleménye

Az oktatás-nevelés minden érintettje (diák-tanár-szülő, NOKS, technikai dolgozók) Emberi Erőforrás, a közös jövőnk. Ezt a forrást a jelenlegi oktatáspolitika fizikailag-idegileg és anyagilag kizsigereli...